austrian water

Az austrian water különböző vízügyi vállalatok önkéntes egyesülete. Minden cég kapcsolatban van az austrian water többi tagjával és kölcsönösen támogatják egymást munkájukban.

Minden egyes vállalat a saját speciális területére összpontosít és más területeket az arra specializált cégeknek enged át. Egy ilyen együttműködés, az egyes cégek méretétől függetlenül az egyedi gyenge pontokat ellensúlyozza.

Az austrian water nem csak a vízellátásra és a szennyvízkezelésre összpontosít. Az austrian water feladatait úgy kell értelmezni, hogy a vízügyi menedzsmentet, mint egységet értelmezi: ehhez hozzátartozik mind a folyamvidékmenedzsment, mind az esővízelvezető csatornahálózat, a vízellátás egészen a szennyvízkezelésig, beleértve a terőletkihasználást és az árvízvédelmet, a mezőgazdaságot és az öntözést, a szabadidős és a turisztikai tevékenységeket, kompletten egy egészséges környezetben.

Az austrian water igyekszik más országok vízügyi rendszerének minőségét növelni. Az austrian water olyan nem állami szervezet, mely katasztrófaelhárítási munkák esetén is segítséget nyújt, pl. az austrian water tagjai szakértők osztrák hatóságok által támogatott segélyprogramokban.

Az austrian water kompetens megoldásokat kidolgozásában, tervezőmunkák végrehajtásában, pénzügyi támogatások megszerzésében valamint berendezések kivitelezésében egészen az üzemeltetésig. Az austrian water egy ország vízügyi menedzsmentjét a folyamvidéki menedzsment egy meghatározó részének tekinti. A cél ezáltal egy szociálisan elérhető árú vízügyi és szennyvízipar megteremtése, illetve fenntartása beágyazva egy intakt környezetbe.

Az austrian water támogatja világszerte azt a tényt, hogy az életminőség a víz minőségétől függ.


Az austrian water vezetőségének tagjai
Elnök: Ing. Richard Vettermann
Alelnök: Dipl-Ing. Peter Klein
Pénzügyi felelős: Christian Portschy
PR: Wolfgang Lindenhofer

A minőség a kötelezettségünk

Tapasztalat és technológia

Ausztria, mely hegyvidékéről és intakt környezetéről híres, hatalmas mennyiségű ivóvízkészlettel rendelkezik. Még az ország legtöbb tava is ivóvízminőséggel rendelkezik!

Annak érdekében, hogy ezt az egyedülálló és értékes tulajdont meg lehessen őrizni, az Ausztriában meghatározott klímavédelmi rendelkezések valószínűleg a világ legszigorúbbjainak egyike. Ennek hatására az osztrák vízügyi ipar a technológia és a know how legmagasabb szintjét érte el. Ezen tények hatására már világszerte nagyszámú elégedett megrendelőnk és partnerünk létezik, akik szolgáltatásainkat igénybeveszik és elismerik.

További jelentős minőségjavítás érdekében megalakult az austrian water, mint klaszter: több mint 25 vezető cég együttműködése és tapasztalta által lehetővé vált a különböző kérdésekre személyreszabott válaszok megadása – és ezt mind egy helyen. Más szavakkal: egy egész ország know how-ja a rendelkezésére áll.

A tervezés megkezdésétől a kulcsrakész projektek átadásáig, a pénzügyi lebonyolítástól egészen a privát partneri megoldásokig: a tagvállalataink szakértelme végigkíséri Önt a teljes tervezési, pénzügyi, kivitelezési és üzemeltetési projektszakaszokon.Az együttműködés az erősségünk

Projektfejlesztés és tanácsadás

Tervezés és kivitelezés

Humánerőforrás menedzsment
Szakemberközvetítés

Megoldások a legkorszerűbb és a hagyományos technológiával
Ajánlattevés, ajánlatbenyújtás és beszerzési folyamatok

Pénzügyi bonyolítás

PR-tevékenység

Alapítási támogatás

Üzemeltetési menedzsment

Integrált készletmenedzsment

Talajvízanalízis, modellképzés és kutatás

Kommunális és vidéki vízellátási rendszerek

Ivóvízelőkészítés

Vízfelügyelet mennyiségi és minőségi szempontok alapján

Elszámolási rendszerek

Kommunális és vidéki szennyvíz-megsemmisítés és tisztítás

Esővízelvezető csatornahálózat

Berendezések és csőhálózatok felújítása

Iparivíz-előkészítés és kezelés

Környezetmenedzsment-rendszerek

Környezeti hatásvizsgálat

Folyamvidék-menedzsment

Hidrológia, árvízvédelmi intézkedések és megelőzés

GIS (Földrajzi Információs Rendszer) alkalmazások és szimulációk

A austrian water jelenlegi hálózati együttműködési gyakorlata gyors és hatékony információcserét és partnerei igényeire történő rugalmas reagálást biztosít mind az állami, mind a magán vízügyi szektorban.

Külön figyelmet fordítunk a projektfinanszírozásban történő támogatásra és segítségnyújtásra, amelynek keretében helyi és nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, valamint finanszírozási programokkal működünk együtt.

Egy egész ország szaktudása áll az Ön rendelkezésére!